Arhive kategorija: Bilteni i obaveštenja

Poziv za Skupštinu 2022.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

STARA PAZOVA

Del.br. 02/2022

Dana: 24.03.2022. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

08. APRIL 2022. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 19,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2021. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2021. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2021. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2021. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2022. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2022. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2022. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2022. godinu.
 11. Razmatranje predloga Pravilnika o članstvu.
 12. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 6. i 7. aprila. juna 2022. godine, u Lovačkom domu (potkrovlje) od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.

Posle skupštine neće biti svečane večere, već samo skromna zakuska uz piće, bez muzičkog programa. Svečana večera se planira pred početak jesenje lovne sezone.

Dobar pogled!

Sekretar
Surdučki Zoran

Predsednik
Dragan Đurić

Poziv za Skupštinu 2021. godine

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. 01/2021
Dana: 03.06.2021. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

11. JUN 2020. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 19,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2020. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2020. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2020. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2020. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2021. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2021. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2021. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2021. godinu.
 11. Donošenje odluke o zaključenju ugovora o kupoprodaji sa Radeka Predragom.
 12. Razmatranje informacije o mogućoj zameni zemljišta iza Vodovoda.
 13. Razmatranje pitanja u vezi sa otuđenjem Novopazovačke remize.
 14. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Prostor u kojem će se održati sednica Skupštine ispunjava propisane epidemiološke uslove (2m2 po jednoj osobi), no podsećaju se članovi skupštine da je obaveza zaštitnih maski i nadalje obavezna.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 09. i 10. juna 2020. godine, u Lovačkom domu (potkrovlje) od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.

Zbog opšte poznatih okolnosti ove godine posle skupštine neće biti svečane večere, već samo skromna zakuska uz piće, bez muzičkog programa. Svečana večera se planira kao i prošle godine pred početak jesenje lovne sezone.

Dobar pogled!

Sekretar
Surdučki Zoran

Predsednik
Dragan Đurić

PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA za 2021. godinu

Program rada po pravilu godinama počinje na isti način ukazujući na osnove koje su usmerile naše dosadašnje aktivonosti ali koje usmeravaju i naše buduće radnje. Te osnov su postavljene na izbornoj sednici Skupštine društva 2019. godine, a u širem smislu jeste kontinuitet vizije našeg razvoja koja je postavljena još krajem 2009. godine. Još tada smo konstatovali da su uslovi izmenili, da se lovište promenilo, da se organizacija lova promenila, da se način izvršenja lova izmenio. Malo smo se i mi izmenili, postali smo stariji i tek po neki mlad čovek se učlani u naše društvo.

Suština naše, lovačke politike koju pokušavamo da sprovedemo poslednjih nekoliko godina ogleda se u naporima da se najveći deo energije, sredstava i vremena utroši na obezbeđenje što boljih uslova za što bolji i kvalitetniji lov. No, promena određenih okolnosti uslovljava da jedan deo energije moramo usmeriti i na neke druge stvari.

Tako prošle godine nismo uspeli da prodamo remizu pored puta za Novu Pazovu i to ćemo pokušati da učinimo ove godine, ali ne više po dosad postojećim uslovima, jer su cene nepokretnosti povećane, pa i cena od 15€m2 više nije adekvatna. Zacrtani ciljevi da sredstva koja planiramo da ostvarimo od tog posla usmerimo na kupovinu novog zemljišta, po mogućnosti sa ove strane auto puta, a naročito deo lovnog terena Lifam, Strelište, te na taj način pokušati koliko toliko izjednačiti bonitet lovnih terena, ostaju i nadalje prisutni. To je ozbiljan posao i zahteva vrlo ozbiljan pristup.

I ove godine moramo najverovatnije odustati od bušenja dva bunara u remizi Prve grupe i u Vukasovoj remizi, no ukoliko se situacija promeni (u finasijskom smislu) moguće je da ćemo to možda ipak uraditi pred početak jesenje sezone. Nadu za to nam daje činjenica da o 01.07.2021. godine Zorić Petru počinje da teče obaveza plaćanja zakukpnine.

Pored toga ćemo posebnu pažnju posvetiti uređivanju proseka na pozajmištima.

Ocena je d samo u priličnoj meri napravili dovoljno proseka, no bilo bi poželjno napraviti još po neku u delovima pozajmišta gde razdaljina između dve proseke dostiže i 50 metara.

Ove godine smo dobirm delom već izvršili prskanje totalom svih proseka, a u narednom periodu još ćemo tu aktivnost finiširati u delu gde traktor nije mogao da prođe. Ono što je dosad isprskano pokazalo je odlične rezultate.

Posebna tačka dnevnog reda jeste Program radova u lovištu i u okviru te tačke ćemo o svemu detaljnije govoriti. O radovima na prihvatilištu za fazane koji će i ove godine biti najzastupljeniji više će govoriti u svom izlaganju lovnik Stevan Vranić.

Planirana je ugovorena isporuka od oko 1100 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Nabavka je ugovorena sa Omorika doo Petrovaradin. Kompletna nabavka je isplaćena, te nam ostaju aktivnosti na obezbeđenju hrane.

Rezultati brojanja divljači nam daju za pravo da planiramo najmanje jedan izlazak u lov na zeca, što se iskreno nadamo postaje i tradicija u našem društvu, ali sa nadom da će ove godine odstrel biti bolji. No, još uvek je rano za bilo kakve procene. Stanje će nam svakao biti jasnije kada posle otvaranja jesenje love sezone više vremena budeom provodili u polju, kada usevi budu skinuti i kada sve bude mnogo preglednije.

Broj članova našeg društva se održava na približno istom nivou već nekoliko godina, no ove godine nemamo zahteva za mirovanje.

U narednom periodu se planiraju izmene Pravilnika o članstvu na nivou udrženja i tim izmenama ćemo pokušati da damo neke nove dimenzije i kvalitet u uređenju tih pitanja. Naime, postoji ideja da članovi lovci stariji od 80 godina ne plaćaju nikakve članarine, doprinose, lovnu kartu ili nabavljanje fazana. Po stupanju na snagu tog Pravilnika ćemo izvršiti reučlanjenje Poljovka Šima (te mu povezati lovački staž) i eventulano još nekog starijeg lovca kojima je članstvo prestalo zbog neplaćanja članarine, a ispunjava ove starosne uslove. Ta ideja ima svoje opravdanje da su dosadašenje odredbe o uslovima i načinu sticanja svojstva počasnog člana iz perioda u periodu prilagođavane aktuelenim nosiocima funkcija u udruženju, pa su onda uslovi za sticanje takvog svojstva dovedeni do prostog ispunjenja godina starosti i godina članstva. Apsurd je da je starosna granica za zaposlene radi odlaska u penziju 65 godina, a za počasnog člana lovačke organizacije 60 godina. No to je trenutna ideja, za koju se nadamo da će zaživeti u vrlo skorom vremenu.

Članarina je jeste jedna od najvećih u okruženju, ali mora takva ostati i u narednom periodu, jer je to minimum koji nam trenutno omogućava ovakav način i kvaltitet lova, ali i ostvarenje planiranih aktivnosti. Finansijski efekti smanjenja broja članova koji će plaćati članarinu u ovoj godini se neće osetiti.

Kako će aktuelna pandemija uticati na naše ideje, ostaje da se vidi, no svakako ćemo sve naše aktivnosti prilagođavati tim okolnostima.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih devet godina pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podignemo na najviši mogući nivo.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, jun 2021. godine

Predsednik Dragan Đurić

Poziv za Skupštinu 2020. godine

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. 04/2020
Dana: 06.03.2020. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

20. MART 2020. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 18,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2019. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2019. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2019. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2020. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2020. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2020. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2020. godinu.
 11. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 18. i 19. marta 2020. godine, u Lovačkom domu (potkrovlje) od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.

Oko 20,00 časova će uz prisustvo gostiju početi svečani deo Skupštine uz lovačku večeru i muzički program.

Dobar pogled!

Sekretar
Surdučki Zoran

Predsednik
Dragan Đurić

Izveštaj o radu mart 2017. – mart 2018. godine

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2017 – MART 2018. GODINE

U izveštajnom periodu Upravni odbor je održao ukupno 29 sastanaka ili u proseku 2 mesečno. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva, ali i iznalaženje rešenja za niz problema čije razrešenje je uslov daljeg rada, razvoje i napretka našeg Lovačkog društva. Prisutnost članova Upravnog odbora se kod osam članova kreće od 82%-100%. Dva člana su na oko 65%-70% prisutnosti, a samo jedan član je ispod 40% pristunosti. Sva odsustva su opravdana i zaista se nikada nije desilo da neko od članova Upravnog odbora ne može da dođe, a da to prethodno ne opravda.

Svakako je uočljivo da organizacija i rad lovačkog društva, način izvršenja lova, stvaranje uslova u lovištu koji omogućuju zadovoljstvo i istinski lovački užitak, kao i insistiranje na socijalnoj dimenziji unutar članstva lovačkog društva, danas ima sasvim drugačiji karakter i konkretane oblike.

Danas je postalo normalno da se svi lovci koji rade i love imaju mnogo više susreta, druženja razmene iskustava i samim tim je izraženije prisustvo u organizaciji izvršavanja svih obaveza koje stoje pred lovačkim društvom.

Sve promene koje su napred istaknute jesu rezultat objektivne situacije koju pokušavamo što realnije da sagledamo i tome se maksimalno prilagodimo.

Okolnosti koje utiču na drugačiji način lova, drugačije način izvršavanja lovačkih obaveza, počev od odrađivanja radnih dana, pa preko plaćanja ne male lovačke članarine, pa do ispunjenja adminstrativnih uslova za izvršenje lova jesu sledeće:

– broj članova lovačkog društva se u poslednjih nekoliko godina kreće oko 70 (pre 15 godina je bilo duplo više članova);

– lovno-korisna površina u našem lovnom reviru se smanjila i trenutno je nešto manje od 4.000 ha (pre 15 godina je bila bezmalo 6.000 ha);

– postali smo vlasnici (ne više korisnici) imovine velike vrednosti, a što proizvodi obavezu za plaćanje izuzetno velikog poreza na imovinu, što uz već postojeću naknadu za odvodnjavanje dolazi do iznosa od oko 300.000,00 dinara godišnje. To sa druge strane znači da sav prihod od izdavanja doma ide na te svrhe, a ako se taj prihod ne ostvari onda se za tu obavezu mora pridodati prihod koji imamo od komercijalnog lova ili članarine. Istini za volju još uvek nismo podneli poresku prijavu za porez na imovinu i još uvek nismo dobili rešenje o tome, jer rešenje o uknjižbi naše imovine još uvek nije pravosnažno.

– u opštinskom udruženju se članstvo osipa i ove godine ima za oko 40 članova manje. Samim tim je to za oko 400.000,00 dinara manje u kasi udruženja (to je razlog zbog kojeg preostali lovci plaćaju 1.000,00 dinara više).

– daje se mnogo veći značaj drugačijem načinu borbe protiv predatora, a što svakako daje rezultate (nema više tradicionalnih hajki koje su po pravili imale nikakve rezultate);

– radovi u lovištu su sada fokusirani na nekoliko vitalnih pozicija i radni dani se troše isključivo na radove oko pripreme prihvatilišta za fazane, obezbeđenje vode u lovištu, pošumljavanje i održavanje proseka i drugih lovno tehničkih objekata;

Istovremeno se određene relacije sa zakupcem „starog lovca“ menjaju, jer je sada u posedu pazakupac kojeg još nismo upoznali, a kakvi će odnosi nadalje u tom pogledu biti, ostaje da se vidi.

A šta smo to u stvari radili prošle godine?

Dobar deo naših aktivnosti i radnih dana utrošen je na radove na prihvatilištu za fazane, na pošumljavanje starog prihvatilišta, na pravljenje proseka na dva pozajmišta. Sve te aktivnosti prakitčno imaju kapitalni obim i značaj i zaista je mnogo uloženo i urađeno. O pojedinstima i detaljima će mnogo više reći lovnik u svom izveštaju.

Teniski teren nam je sada i zvanično postao konstantan problem. Pokušali smo da angažovanjem lovca Kardaševića održimo elementarne uslove za funkcionisanje terena prevashodno zbog održavanja navike ljudi koji su dolazili da i dalje dolaze na naše terene. Međutim, to nije dalo očekivane rezultate i o tom problemu u narednom periodu moram zauzeti ozbiljan stav. Da li će taj prostor i nadalje biti teniski teren, da li ćemo menjati namenu, da li ćemo tu nešto drugo graditi ili šta već, ostaje kao dilema za buduće vreme, jer problem jeste ozbiljan i zaslužuje malo više vremena za donošenje nekakve definitivne odluke.

Kada su u pitanju aktivnosti oko uzgoja fazanske divljači, mora se naglasiti da je ovo bila jedna od najboljih godina u odnosu na ono čega možemo da se setimo, sa gubicima od ukupno 27 komada. Izgled i forma, kao i pokazana kondicija fazana je bila na viskom nivou, što je sve opet uticalo na povećani kvalitet lova.

Ramizu poznatiju kao Gajovka smo raskrčili u dobroj meri, sa namerom da i od nje napravimo mesto gde će moći da se lovi kvalitetnije. Nakon što je ponovo pošumimo stvorićemo uslove za obnovu drvnog fonda, ali sada bez onih bodljikavih stabala i samo malo kvalitetnijim rasporedom sadnica koji će biti preduslov za formiranje pravih i širokih proseka u njoj.

Kada je u pitanju komercijalni lov moramo reći da isti nije ostvario očekivanja koja smo imali prilikom planiranja lovne sezone. Za tu svrhu je bilo predviđeno oko 400 fazana i za tu količinu smo osnovano očekivali da ćemo ostvariti prihod u srazmeri sa prethodnim sezonama (oko 10€ po puštenom fazanu). Međutim, ponuda u okruženju je uticala da takvu cenu ne možemo postići, a isto tako i broj gostiju i naših lovaca koji su učestvovali u takvoj vrsti lova ni izbliza nije bio kako smo očekivali. Čak i pokušaj Upravnog odbora da za naše lovce cena puštenog fazana bude 600,00 dinara nije išla u očekivanom pravcu, pa smo praktično morali da organizujemo komercijlane lovove do kraja januara 2018. godine kako bi smo koliko toliko unovčili fazane koje smo odgajili i od kojih smo očekivali određena sredstva.

Sve u svemu, mnogo smo radili, dobre smo rezultate ostvarili, stvorili finansijsku sigurnost i stabilnost, te možemo biti zadovoljni.

To svakako ne znači da sve to nije moglo bolje, više, kvalitetnije i uspešnije. E upravo zbog toga što je to nesporno, postavljaju se novi zadaci, ali i kriterijumi za vreme koje dolazi. Kroz program rada za naredni period ćemo izložiti šta to sve planiramo za naredni period i vašim prihvatanjem ovog izveštaja, ali i predloženog Programa rada ćete dati svoj sud o tome kako je Upravni odbor radio i da li zaslužuje pohvale ili kritike.

Kao predsednik društva i Upravnog odbora zaista imam obavezu da se zahvalim svim članovima Upravnog odbora na angažovanju i činjenici da su u potpunosti odgovorili na prilično zahtevne ideje i Program rada za proteklu godinu koju je ova Skupština usvojila prošle godine.

Svakako da ovaj izveštaj može biti daleko opširniji i detaljniji, ali bi time svakako uskratili mogućnost drugim odgovornim licima u našem društvu da oni kroz svoje izveštaje obrade određena pitanja, ali i samim lovcima koji su po pravilu bili učesnici svih aktivnosti koje smo u prošloj godini imali, iznesu svoje mišljenje i ocene.

Hvala na pažnji!

U Staroj Pazovi mart 2018. godine

Predsednik Lovačkog društva:
Dragan Đurić