Poziv za Skupštinu 2020. godine

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. 04/2020
Dana: 06.03.2020. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

20. MART 2020. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 18,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2019. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2019. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2019. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2020. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2020. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2020. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2020. godinu.
 11. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 18. i 19. marta 2020. godine, u Lovačkom domu (potkrovlje) od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.

Oko 20,00 časova će uz prisustvo gostiju početi svečani deo Skupštine uz lovačku večeru i muzički program.

Dobar pogled!

Sekretar
Surdučki Zoran

Predsednik
Dragan Đurić