Poziv za Skupštinu 2018.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. 01/2018
Dana: 20.03.2018. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

30. MART 2018. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 18,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.
Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor radnog predsedništva
2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
3. Razmatranje izveštaja o radu za 2017. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2017. godinu.
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2017. godinu.
6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2017. godinu.
7. Utvrđivanje visine članarine za 2018. godinu
8. Razmatranje predloga Programa rada za 2018. godinu.
9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2018. godinu
10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2018. godinu.
11. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.
Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 28. i 29. marta 2018. godine, u Lovačkom domu od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.
Ispit urođenih osobina za lovačke pse održaće se u Krnješevcima 07.04.2018. godine od 08,00 časova.
Oko 20,00 časova će uz prisustvo gostiju početi svečani deo Skupštine uz lovačku večeru i muzički program.

Dobar pogled!
Sekretar
Uzelac Slavko

Predsednik
Dragan Đurić