PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA ZA 2020. GODINU

Kao i prethodnih godina, program, planovi i aktivnosti koje planiramo da sprovedemo kao rukovodstvo Lovačkog društva jesu u osnovi postavljeni na izbornoj sednici Skupštine društva 2019. godine, a u širem smislu jeste kontinuitet vizije našeg razvoja koja je postavljena još krajem 2009. godine. Još tada smo konstatovali da su uslovi izmenili, da se lovište promenilo, da se organizacija lova promenila, da se način izvršenja lova izmenio. Malo smo se i mi izmenili, postali smo stariji i tek po neki mlad čovek se učlani u naše društvo.

Suština naše, lovačke politike koju pokušavamo da sprovedemo poslednjih nekoliko godina ogleda se u naporima da se najveći deo energije, sredstava i vremena utroši na obezbeđenje što boljih uslova za lov ili za što bolji i kvalitetniji lov. No, promena određenih okolnosti uslovljava da jedan deo energije moramo usmeriti i na neke druge stvari.

Tako prošle godine nismo uspeli da prodamo remizu pored puta za Novu Pazovu i to ćemo pokušati da učinimo ove godine. Ne mala sredstva koja planiramo da ostvarimo od tog posla ćemo usmeriti na kupovinu novog zemljišta, po mogućnosti sa ove strane auto puta, a naročito deo lovnog terena Lifam, Strelište, te na taj način pokušati koliko toliko izjednačiti bonitet lovnih terena. To je ozbiljan posao i zahteva vrlo ozbiljan pristup.

Za ovu godinu nam je od opštine Stara Pazova odobreno 100.000,00 dinara za bušenje još jednog bunara. Biće još dva konkursa i verujemo da ćemo ostvariti još neka sredstva.

Moramo imati u vidu da je izborna godina u toku, te nam i to daje nadu da ćemo nekih sredstava još dobiti.

Nakon toga se pristupa bušenju dva bunara u remizi Prve grupe i u Vukasovoj remizi.

Pored toga ćemo posebnu pažnju posvetiti uređivanju proseka na pozajmištima.

Opšta je ocena da proseka na pozajmištima ima malo i da treba napraviti još bar po 7-8 proseka. Naša pozajmišta su promenila strukturu i kroz najveći deo se može proći samo kroz proseke. Za te namene ćemo u ovoj godine izdvojiti bar 150.000,00 dinara. Za naredni period ćemo sačiniti plan održavanja proseka na taj način što ćemo određenim prosekama zadužiti određenog lovca, te na taj način smanjiti troškove koje imamo.

U protekloj godini je isečeno dosta zimzelenih stabala (uglavnom jelke) koja su počela da trule. Ista smo odneli i isekli u grede od kojih sada možemo napraviti nekoliko vrlo kvalitetnih čeka.

Posebna tačka dnevnog reda jeste Program radova u lovištu i u okviru te tačke ćemo o svemu detaljnije govoriti. O radovima na prihvatilištu za fazane koji će i ove godine biti najzastupljeniji više će govoriti u svom izlaganju lovnik Stevan Vranić.

Planirana je i preliminarno ugovorena isporuka od oko 1250 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Nabavka je ugovorena sa Omorika doo Petrovaradin. Do sada smo isporučili 152 koke i za njih imamo 456 fazanskih pilića. Iz članarine će se obezbediti još oko 400 komada, tako da ćemo uplatiti oko još 400 fazančića, a za čega će sa računa lovačkog društva biti uplaćeno oko 200.000,00 dinara.

Rezultati brojanja divljači nam daju za pravo da planiramo jedan izlazak u lov na zeca, što se iskreno nadamo postaje i tradicija u našem društvu, ali sa nadom da će ove godine odstrel biti bolji.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih devet godina pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podinemo na najviši mogući nivo.

Broj članova našeg društva se održava na približno istom nivou već nekoliko godina, ali objektivno imamao blagi pad, te sve više članova koji zahtevaju mirovanje staža.

Članarina je jeste jedna od najvećih u okruženju, ali mora takva ostati i u narednom periodu, jer je to minimum koji nam trenutno omogućava ovakav način i kvaltitet lova, ali i ostvarenje planiranih aktivnosti.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, mart 2020. godine

Predsednik Dragan Đurić