Arhive autora: Admin

Odluka o izmeni Statuta Lovačkog Društva

На основу члана 89. Устава Републике Србије, члана 10, 22. и 78. Закона о удружењима (Сл.гласник Републике Србије бр. 51/2009 и 99/2011), и члана 44. Статута Ловачког друштва Стара Пазова од 11.12.2010. године Скупштина Ловачког друштва Стара Пазова, на својој седници одржаној 21.04.2023. године у Старој Пазови донела је:

ОД Л У К У О И З М Е Н И
СТАТУТА ЛОВАЧКОГ ДРУШТВА СТАРА ПАЗОВА

Члан 1.

У Статуту Ловачког друштва Стара Пазова, донетог 11.12.2010. године, у члану 23. став 1. број: „11“, замењује се бројем: „9“.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставиће се Агенцији за привредне регистре ради регистрације и објављивања.

Председавајући Скупштине друштва

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD JUN 2021 – APRIL 2022. GODINE

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova

Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD JUN 2021 – APRIL 2022. GODINE

Izveštaj o radu za prethodni period jeste informacija o radu i aktivnostima organa Lovačkog društva za vreme od godinu dana, obzirom da smo prethodnu sednicu Skupštine održali 11.06.2021. godine. Ovaj Izveštaj se svakako naslanja na program rada koji smo na toj sedici usvojili, ali i na aktivnosti koje smo imali, a koje nisu bile predviđene Programom rada iz objetivnih okolnosti.

Ono što je opšta karakteristika rada našeg društva u proteklih godinu dana jeste okolnost da smo i ovaj period našeg lovačkog života proživeli pod pritiskom prisustva pandemije virusom COVID-19.

Napred izneta okolnost je praktično uslovljavala sve naše radnje, naša ponašanja, izvršenje lova i radove u lovištu.

Nakon održane prošlogodišnje skupštine, aktivnost je bila usmerena na pripremu uslova za prijem fazanskih pilića i pripremu lovnih terena za lovnu sezonu.

Fazanske piliće smo primili u agvustu mesecu na već isporbani način smo ih gajili i čuvali i to je dalo odlične rezultate kako u pogledu kvaliteta fazana, tako i pogledu uginuća, a na kraju je to sve uticalo i na kvalitet lovne sezone.

Lovna sezona na fazana je otvorena 17. oktobra 2021. godine. Imali smo zadovoljavajuću lovnu sezonu na ovu divljač. No, o detaljima vezanim za način izvršenja lova, rezultatima i drugim pitanjima govoriće naš lovnik.

Imali smo i jedan izlazak na zeca i to 28.11.2021. godine. Kao i napred detalje će izneti lovnik.

Letnja lovna sezona je bila relativno uspešna i o tome će vam takođe izveštaj podneti lovnik. Prepelica je sve manje, ali i lovaca koji takvu vrstu lova upražnjavaju.

O lovu na predatore će takođe lovnik dati mnogo više informacija.

Ono što je bitno u ovom izveštaju jeste da smo na fazana imali 16 izlazaka (uključujući i novogodišnji lov), a na zeca jedan izlazak. 17 redovnih lovnih dana u glavnoj jesenjoj lovnoj sezoni svakako jeste za ponos i to smo uspeli da ponovimo kao i lovne 2020. godine.. Osećaj ponosa mora nam doniti i činjenica da smo lov izvršavali bez prethodnog okupljanja u lovačkom domu i u okviru čega smo poštovali sve propisane mere, pa prema svim podacima koji su nam do ovog momenta poznati nismo imali situacije da je neko od lovaca bio zaražen u okviru bilo koje lovačke aktivnosti.

Upravni odbor je svoje redovne sastanke nije obustavljao, sastanci su bili ređe održavani, samo onda kada sje to bilo nužno, pa je u izveštajnom periodu održano 16 sastanaka.

Na sednicama koje su kao redovne održavane razmatrana su redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva postavljeni usvajanjem napred pomenutog Programa rada.

U izveštajnom periodu smo imali jedan smrtni slučaj. Preminuo je naš član Balaž Jaroslav.

Praksa koju smo ustanovili u poslednje dve godine se i u izveštajnom periodu pokazala kao ispravana, a kada se radi o izvršavanju radnih obaveza. Sve te aktivnosti su skoro u potpunosti prenete na grupe ili lovne podgrupe, a neretko i na pojedince.

U proteklom periodu je završen bivak u remizi prve grupe i sada tamo imamo jedan objekat trajnog karaktera u pravom smislu te reči. Miroslav Malečić i Nikola Đurić su svojom inicijativom, radom i donatorstvom pomogli da se taj bivak izgradi i kao takav da predstavlja primer kako to u budućnosti treba raditi.

Ni ove godine nismo mogli izvršiti zamenu fazanskih koka za fazanske piliće, što je unekoliko povećalo masu potrebnih sredstava za nabavku 1100 fazanskih pilića.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Dimitrijević i Dolinaj i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad. Rezultati ovakvog način uzgoja fazana govore prilog o punoj opravdanosti ovakvog načina rada. Broj uginuća se iz godine u godinu smanjuje. Savesno čuvanje i pravovremeno i kvalitetna veterinarska pažnja su dali svoj pravi rezultat. Ljubinko Šterić je i ove godine donirao medikamente i neophodne vitamine, proteine i šta sve ne da bi nam fazani bili zdravi, u punoj kondiciji i spremni za lov.

Nakon ugovoranja nabavke fazanskih pilića, prolećne aktivnosti našeg društva su uglavnom bile fokusirane na uređenje volijere za prijem fazanskih pilića (prevrtanje zemlje i defiznfekcija sa hemikalijama).

U protekloj godini radne akcije su realizovane po vrsti poslova i sa manjim brojem lovaca, ali smo u ponovo uspeli pokazati i dokazati da i uređenje volijere može biti izvršeno sa mnogo manjim brojem lovaca. Do nedavno je to bila najmasovnija radna akcija, sa relativno nedovoljno iskazanim efiektima obzirom na broj učesnika.

Ponovićemo zaključak iz prošlog izveštaja da se ubuduće masovna lovna akcija biti jedino izvršavanje obaveze brojanja divljači.

U protekloj godini smo imali obavezu da odradimo 5 radnih dana i sa tim brojem radnih dana bi smo svakako uspeli da odradimo sve potrebne poslove. No, i nadalje imamo problem sa činjenicom da lovci na radne akcije ne donose odgovarajuće alate i time produktivnost radne akcije smo svodili na apsurd.

Investiranje u nabavku trimera, priručnog alata i atomizera su dali svoje puno opravdanje, jer se sada na akciji mnogo više postigne, odn. uradi, te više nismo uslovljeni upotrebom ličnog alata i radila naših lovaca, koja nisu donošena u dovoljnom broju.

Protekla godine nismo uspeli da angažujemo Grgin Radeta radi održavanja proseka u remizama. Na svega nekoliko dana pred otvaranje jesenje lovne sezone nam je otkazao saradnju iz objektivnih razloga. Taj promlem smo rešili na taj način što smo ručno odradili najveći deo posla. Prolećno prskanje herbicidom po prosekama je dalo više nego dobre rezultate, pa ćemo tu praksu verovatno primeniti i ove godine.

Kao i svake godine uzećemo sebi za slobodu da posebno istaknemo lovce koji su dali značajan doprinos u razvoju našeg društva. Ovom prilikom ćemo posebno istaći članove Upravnog odbora koju su ličnim donacijama obezbedili kupovinu dva električna radijatora za zagrevanje lovačkih prostorija na spratu. Isto tako donacijama Upravnog odbora je kupljen i smart televizor. Donacijom je plaćeno kultiviranje prihvatilišta za fazane. Ovim donacijima se priduružio i Mamuzić Bogdan.

Sa svih akcija sa kojih smo dobijali slike, iste smo prosledili našem web administratoru radi stavljanja u fotogaleriju na našoj internet stranici.

Potrebno je istaći da smo se domaćinski ponašali, da smo zahvaljujući tome uspeli da prvi put posle deset godina imamo stabilnu finansijsku situaciju. Tome je doprinela ušteda zbog ne angažovanja Grgin Radeta na uređenju proseka, ali i početak plaćanja zakupa od strane Zorić Petra.

Zahvaljujući njegovim uplatama za polovinu 2021. godine i za celu 2022. godinu koju je uplatio unapred, stvorila se mogućnost da uđemo u do sada najveću investiciju u potpunu rekonstrukciju volijere za fazansku divljač. Kupljen je sav materijal (žica, stubovi, zatezači, armaturna žica i td.). Plan je da do kraja aprila meseca radovi budu u potpunosti gotovi, a procena je da će ta investicija koštati oko 800.000,00 dinara, koje smo u celosti obezbedili iz sopstvenih sredstava.

Do sednice skupštine je ugovorena i u celosti isplaćena komplentna nabavka fazanskih pilića u količini od 1100 komada. Ovaj broj fazana je kupljen prevashodno zbog okolnosti da je dobavljač ponudio istu cenu kao i prošle godine, bez obzira na sva dešavanja oko nas, poskupljenja svega i svačega.

Prošle godine smo imali zapažene finansijske rezultate u komercijalnom lovu fazana i na taj način obezbedili sredstva za čuvanje fazana, a jedan deo i za nabavku hrane za fazane..

I ove godine smo održali tradiocionalni deseti po redu novogodišnji lov 01.01.2022. godine u kojem je učešće uzelo oko 33 lovaca, što govori da je novogodišnji lov po izlaznosti lovaca postao kao i redovan izlazak.

Odnosi sa Lovačkim udruženjem su veoma dobri.

Ma koliko se trudili da izveštaji ovakve vrste budu sažeti, razumljivi i kratki, to jednostavno nije moguće, a i sa ovim obimom smo svakako propustili da pomenemo neke aktivnosti koje su to možda zaslužile. Nadamo se da će prisutni članovi Skupštine svojim diskusijama upotpuniti ono što smo možda propustili da istaknemo.

Meni lično i ovom Upravnom odboru je bilo zadovoljstvo da vas vodimo u protekloj godini. Iskreno smo se trudili da nešto uradimo, mislim da smo dosta toga uradili, a naravno da smo mogli više. Posebno se zahvaljujem svim članovima Upravnog odbora na aktivnosti i zavidnoj prisustnosti sednicama.

Hvala vam na pažnji i živeli.

Predsednik Lovačkog društva

U Staroj Pazovi april 2022. godine

Dragan Đurić

Program rada za 2022. godinu

PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

ZA 2022. GODINU

Program rada za ovu 2022. godinu predstavlja prikaz aktivnosti koje se nastavljaju, a započete su prethodnih godine.

Naša težnja i opredeljenje da sve naše aktivnosti budu usmerene skoro isključivo na obezbeđenje uslova za što bolji i kvalitetni lov i nadalje će biti prioritetni cilj.

U ovoj godini nećemo planirati mnogo stvari, jer ono što imamo završti ima kapitalni karakter i uglavnom ćemo svu našu energiju usmeriti ka tome.

Tu se prevashodno misli na potpunu rekonstrukciju volijere za prihvat fazanskih pilića. Ti radovi su po prilici odmakli, pa se nadamo da ćemo u narednih mesec dana te radove privesti kraju.

Nakon toga će se pristupiti dezinfekciji same volijere i priprema iste za prihvat fazanske divljači koja je planiran za početak avgusta meseca ove godine.

Dosadašnji čuvar fazana Dimitrijević više ne može da radi taj posao, pa će Upravni odbor ovo pitanje rešavati u hodu, reorganizujući te poslove, imajući u vidu da ćemo ove godine imati daleko bolju, sigurniju i kvalitetniju volijeru, pa će i poslovi čuvanja moći drugačije da se organizuju.

Komisija za gazdovanje je napravila plan i spisak po kojem će najveći broj naših lovaca svoje radne obaveze izvršavati kroz održavanje proseka u našim pozajmištima i remizama. Spisak lovaca će biti dostavljen svim lovcima, a biće objavljen i na lovačkom internet sajtu.

Do kraja maja ćemo sačiniti i plan održavanja bunara, a planiramo da ove godine dovedemo u funkciju bunar na T kanalu.

O prodaji novopazovačke remize nema novosti. Predlog je da početna cena koju smo prošle godine utvrdili na iznos od 400.000€ ostane do daljnjeg.

Aktuelizovana je prodaja benzinske pumpe na incijativu Zorić Petra. Imovinsko pravni odnosi u vezi sa tom parcelom su dosta složeni. Usvajanjem ovog programa daje se Upravnom odboru ovlašćenje da preduzima sve ptorebne radnje radi pomenute prodaje. Finalnu odluku o uslovima i načinu prodaje svakako donosi Skupština društva.

I ove godine ćemo proseke prskati totalnim herbicidom, s tim da sada imamo i direktno zaduženje svakog lovca za određenu remizu, koji će stanje svoje proseke pratiti i preduzimati potrebne mere i radnje, s tim da ta proseka mora biti u potpunoj funkciji pred početak lovne sezone.

Planirana je i ugovorena isporuka od oko 1100 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Nabavka je ugovorena sa Omorika doo Petrovaradin. Kompletna nabavka je isplaćena, te nam ostaju aktivnosti na obezbeđenju hrane.

Rezultati brojanja divljači nam ne daju za pravo da planiramo lov na zeca, no potrudićemo se da iznađemo način da organizujemo bar jedan izlazak na zeca i time održimo do sada novoustanovljenu tradiciju.

Broj članova našeg društva se održava na približno istom nivou već nekoliko godina, no ove godine imamo blago smanjenje broja članova, kako zbog jednog smrtnog slučaja, tako i zbog neplaćanja članarine. Imamo i nekoliko zahteva za mirovanje članstva (Barački, Majorski).

Na ovoj sednici je na dnevnom redu predlog novog Pravilnika o članstvu kojim je učinjen pokušaj da se reše određena pitanja koja su do sada bila nerešena. Tu se prevashodno misli na uslove za proglašenje za počasnog člana, o pravima naših lovaca koji više ne mogu da love, a žele da i dalje budu članovi našeg društva. Ovaj predlog je takođe objavljen na našem sajtu pa se mole lovci da ga pročitaju i eventualno svojim sugestijama doprinesu da isti bude što bolji i životnji.

Članarina jeste jedna od najvećih u okruženju, ali mora takva ostati i u narednom periodu, jer je to minimum koji nam trenutno omogućava ovakav način i kvalitet lova, ali i ostvarenje planiranih aktivnosti. Finansijski efekti smanjenja broja članova koji će plaćati članarinu u ovoj godini se neće osetiti.

Kako će aktuelna pandemija uticati na naše ideje, ostaje da se vidi, no svakako ćemo sve naše aktivnosti prilagođavati tim okolnostima.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih dvanaest godina pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podignemo na najviši mogući nivo.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

I na kraju, podsećamo da je iduća 2023. godina izborna godina, da najveći broj sadašnjih članova Upravnog odbora tu obavezu neće ponovo preuzeti na sebe, te se predlaže lovcima da blagovremeno počnu sa razmišljanjem o lovcima koji bi mogli odgovorno i kvalitetno da nastave da vode ovo društvo.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, april 2022. godine

Predsednik Dragan Đurić

Poziv za Skupštinu 2022.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

STARA PAZOVA

Del.br. 02/2022

Dana: 24.03.2022. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

08. APRIL 2022. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 19,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2021. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2021. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2021. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2021. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2022. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2022. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2022. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2022. godinu.
 11. Razmatranje predloga Pravilnika o članstvu.
 12. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 6. i 7. aprila. juna 2022. godine, u Lovačkom domu (potkrovlje) od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.

Posle skupštine neće biti svečane večere, već samo skromna zakuska uz piće, bez muzičkog programa. Svečana večera se planira pred početak jesenje lovne sezone.

Dobar pogled!

Sekretar
Surdučki Zoran

Predsednik
Dragan Đurić