Poziv za Skupštinu 2017.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. ___/2017
Dana: 14.03.2017. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

24. MART 2017. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 18,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2016. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2016. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2016. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2016. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2017. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2017. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2017. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2017. godinu.
 11. Razrešenje i izbor jednog člana Upravnog odbora.
 12. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 22. i 23. marta 2017. godine, u Lovačkom domu od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org

Oko 20,00 časova će uz prisustvo gostiju početi svečani deo Skupštine uz lovačku večeru i muzički program.
Dobar pogled!

Sekretar Uzelac Slavko

Predsednik Dragan Đurić