Poziv za Skupštinu 2022.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

STARA PAZOVA

Del.br. 02/2022

Dana: 24.03.2022. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

08. APRIL 2022. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 19,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2021. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2021. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2021. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2021. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2022. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2022. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2022. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2022. godinu.
 11. Razmatranje predloga Pravilnika o članstvu.
 12. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 6. i 7. aprila. juna 2022. godine, u Lovačkom domu (potkrovlje) od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.

Posle skupštine neće biti svečane večere, već samo skromna zakuska uz piće, bez muzičkog programa. Svečana večera se planira pred početak jesenje lovne sezone.

Dobar pogled!

Sekretar
Surdučki Zoran

Predsednik
Dragan Đurić