Arhive kategorija: Dokumenta

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD JUN 2021 – APRIL 2022. GODINE

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova

Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD JUN 2021 – APRIL 2022. GODINE

Izveštaj o radu za prethodni period jeste informacija o radu i aktivnostima organa Lovačkog društva za vreme od godinu dana, obzirom da smo prethodnu sednicu Skupštine održali 11.06.2021. godine. Ovaj Izveštaj se svakako naslanja na program rada koji smo na toj sedici usvojili, ali i na aktivnosti koje smo imali, a koje nisu bile predviđene Programom rada iz objetivnih okolnosti.

Ono što je opšta karakteristika rada našeg društva u proteklih godinu dana jeste okolnost da smo i ovaj period našeg lovačkog života proživeli pod pritiskom prisustva pandemije virusom COVID-19.

Napred izneta okolnost je praktično uslovljavala sve naše radnje, naša ponašanja, izvršenje lova i radove u lovištu.

Nakon održane prošlogodišnje skupštine, aktivnost je bila usmerena na pripremu uslova za prijem fazanskih pilića i pripremu lovnih terena za lovnu sezonu.

Fazanske piliće smo primili u agvustu mesecu na već isporbani način smo ih gajili i čuvali i to je dalo odlične rezultate kako u pogledu kvaliteta fazana, tako i pogledu uginuća, a na kraju je to sve uticalo i na kvalitet lovne sezone.

Lovna sezona na fazana je otvorena 17. oktobra 2021. godine. Imali smo zadovoljavajuću lovnu sezonu na ovu divljač. No, o detaljima vezanim za način izvršenja lova, rezultatima i drugim pitanjima govoriće naš lovnik.

Imali smo i jedan izlazak na zeca i to 28.11.2021. godine. Kao i napred detalje će izneti lovnik.

Letnja lovna sezona je bila relativno uspešna i o tome će vam takođe izveštaj podneti lovnik. Prepelica je sve manje, ali i lovaca koji takvu vrstu lova upražnjavaju.

O lovu na predatore će takođe lovnik dati mnogo više informacija.

Ono što je bitno u ovom izveštaju jeste da smo na fazana imali 16 izlazaka (uključujući i novogodišnji lov), a na zeca jedan izlazak. 17 redovnih lovnih dana u glavnoj jesenjoj lovnoj sezoni svakako jeste za ponos i to smo uspeli da ponovimo kao i lovne 2020. godine.. Osećaj ponosa mora nam doniti i činjenica da smo lov izvršavali bez prethodnog okupljanja u lovačkom domu i u okviru čega smo poštovali sve propisane mere, pa prema svim podacima koji su nam do ovog momenta poznati nismo imali situacije da je neko od lovaca bio zaražen u okviru bilo koje lovačke aktivnosti.

Upravni odbor je svoje redovne sastanke nije obustavljao, sastanci su bili ređe održavani, samo onda kada sje to bilo nužno, pa je u izveštajnom periodu održano 16 sastanaka.

Na sednicama koje su kao redovne održavane razmatrana su redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva postavljeni usvajanjem napred pomenutog Programa rada.

U izveštajnom periodu smo imali jedan smrtni slučaj. Preminuo je naš član Balaž Jaroslav.

Praksa koju smo ustanovili u poslednje dve godine se i u izveštajnom periodu pokazala kao ispravana, a kada se radi o izvršavanju radnih obaveza. Sve te aktivnosti su skoro u potpunosti prenete na grupe ili lovne podgrupe, a neretko i na pojedince.

U proteklom periodu je završen bivak u remizi prve grupe i sada tamo imamo jedan objekat trajnog karaktera u pravom smislu te reči. Miroslav Malečić i Nikola Đurić su svojom inicijativom, radom i donatorstvom pomogli da se taj bivak izgradi i kao takav da predstavlja primer kako to u budućnosti treba raditi.

Ni ove godine nismo mogli izvršiti zamenu fazanskih koka za fazanske piliće, što je unekoliko povećalo masu potrebnih sredstava za nabavku 1100 fazanskih pilića.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Dimitrijević i Dolinaj i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad. Rezultati ovakvog način uzgoja fazana govore prilog o punoj opravdanosti ovakvog načina rada. Broj uginuća se iz godine u godinu smanjuje. Savesno čuvanje i pravovremeno i kvalitetna veterinarska pažnja su dali svoj pravi rezultat. Ljubinko Šterić je i ove godine donirao medikamente i neophodne vitamine, proteine i šta sve ne da bi nam fazani bili zdravi, u punoj kondiciji i spremni za lov.

Nakon ugovoranja nabavke fazanskih pilića, prolećne aktivnosti našeg društva su uglavnom bile fokusirane na uređenje volijere za prijem fazanskih pilića (prevrtanje zemlje i defiznfekcija sa hemikalijama).

U protekloj godini radne akcije su realizovane po vrsti poslova i sa manjim brojem lovaca, ali smo u ponovo uspeli pokazati i dokazati da i uređenje volijere može biti izvršeno sa mnogo manjim brojem lovaca. Do nedavno je to bila najmasovnija radna akcija, sa relativno nedovoljno iskazanim efiektima obzirom na broj učesnika.

Ponovićemo zaključak iz prošlog izveštaja da se ubuduće masovna lovna akcija biti jedino izvršavanje obaveze brojanja divljači.

U protekloj godini smo imali obavezu da odradimo 5 radnih dana i sa tim brojem radnih dana bi smo svakako uspeli da odradimo sve potrebne poslove. No, i nadalje imamo problem sa činjenicom da lovci na radne akcije ne donose odgovarajuće alate i time produktivnost radne akcije smo svodili na apsurd.

Investiranje u nabavku trimera, priručnog alata i atomizera su dali svoje puno opravdanje, jer se sada na akciji mnogo više postigne, odn. uradi, te više nismo uslovljeni upotrebom ličnog alata i radila naših lovaca, koja nisu donošena u dovoljnom broju.

Protekla godine nismo uspeli da angažujemo Grgin Radeta radi održavanja proseka u remizama. Na svega nekoliko dana pred otvaranje jesenje lovne sezone nam je otkazao saradnju iz objektivnih razloga. Taj promlem smo rešili na taj način što smo ručno odradili najveći deo posla. Prolećno prskanje herbicidom po prosekama je dalo više nego dobre rezultate, pa ćemo tu praksu verovatno primeniti i ove godine.

Kao i svake godine uzećemo sebi za slobodu da posebno istaknemo lovce koji su dali značajan doprinos u razvoju našeg društva. Ovom prilikom ćemo posebno istaći članove Upravnog odbora koju su ličnim donacijama obezbedili kupovinu dva električna radijatora za zagrevanje lovačkih prostorija na spratu. Isto tako donacijama Upravnog odbora je kupljen i smart televizor. Donacijom je plaćeno kultiviranje prihvatilišta za fazane. Ovim donacijima se priduružio i Mamuzić Bogdan.

Sa svih akcija sa kojih smo dobijali slike, iste smo prosledili našem web administratoru radi stavljanja u fotogaleriju na našoj internet stranici.

Potrebno je istaći da smo se domaćinski ponašali, da smo zahvaljujući tome uspeli da prvi put posle deset godina imamo stabilnu finansijsku situaciju. Tome je doprinela ušteda zbog ne angažovanja Grgin Radeta na uređenju proseka, ali i početak plaćanja zakupa od strane Zorić Petra.

Zahvaljujući njegovim uplatama za polovinu 2021. godine i za celu 2022. godinu koju je uplatio unapred, stvorila se mogućnost da uđemo u do sada najveću investiciju u potpunu rekonstrukciju volijere za fazansku divljač. Kupljen je sav materijal (žica, stubovi, zatezači, armaturna žica i td.). Plan je da do kraja aprila meseca radovi budu u potpunosti gotovi, a procena je da će ta investicija koštati oko 800.000,00 dinara, koje smo u celosti obezbedili iz sopstvenih sredstava.

Do sednice skupštine je ugovorena i u celosti isplaćena komplentna nabavka fazanskih pilića u količini od 1100 komada. Ovaj broj fazana je kupljen prevashodno zbog okolnosti da je dobavljač ponudio istu cenu kao i prošle godine, bez obzira na sva dešavanja oko nas, poskupljenja svega i svačega.

Prošle godine smo imali zapažene finansijske rezultate u komercijalnom lovu fazana i na taj način obezbedili sredstva za čuvanje fazana, a jedan deo i za nabavku hrane za fazane..

I ove godine smo održali tradiocionalni deseti po redu novogodišnji lov 01.01.2022. godine u kojem je učešće uzelo oko 33 lovaca, što govori da je novogodišnji lov po izlaznosti lovaca postao kao i redovan izlazak.

Odnosi sa Lovačkim udruženjem su veoma dobri.

Ma koliko se trudili da izveštaji ovakve vrste budu sažeti, razumljivi i kratki, to jednostavno nije moguće, a i sa ovim obimom smo svakako propustili da pomenemo neke aktivnosti koje su to možda zaslužile. Nadamo se da će prisutni članovi Skupštine svojim diskusijama upotpuniti ono što smo možda propustili da istaknemo.

Meni lično i ovom Upravnom odboru je bilo zadovoljstvo da vas vodimo u protekloj godini. Iskreno smo se trudili da nešto uradimo, mislim da smo dosta toga uradili, a naravno da smo mogli više. Posebno se zahvaljujem svim članovima Upravnog odbora na aktivnosti i zavidnoj prisustnosti sednicama.

Hvala vam na pažnji i živeli.

Predsednik Lovačkog društva

U Staroj Pazovi april 2022. godine

Dragan Đurić

Program rada za 2022. godinu

PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

ZA 2022. GODINU

Program rada za ovu 2022. godinu predstavlja prikaz aktivnosti koje se nastavljaju, a započete su prethodnih godine.

Naša težnja i opredeljenje da sve naše aktivnosti budu usmerene skoro isključivo na obezbeđenje uslova za što bolji i kvalitetni lov i nadalje će biti prioritetni cilj.

U ovoj godini nećemo planirati mnogo stvari, jer ono što imamo završti ima kapitalni karakter i uglavnom ćemo svu našu energiju usmeriti ka tome.

Tu se prevashodno misli na potpunu rekonstrukciju volijere za prihvat fazanskih pilića. Ti radovi su po prilici odmakli, pa se nadamo da ćemo u narednih mesec dana te radove privesti kraju.

Nakon toga će se pristupiti dezinfekciji same volijere i priprema iste za prihvat fazanske divljači koja je planiran za početak avgusta meseca ove godine.

Dosadašnji čuvar fazana Dimitrijević više ne može da radi taj posao, pa će Upravni odbor ovo pitanje rešavati u hodu, reorganizujući te poslove, imajući u vidu da ćemo ove godine imati daleko bolju, sigurniju i kvalitetniju volijeru, pa će i poslovi čuvanja moći drugačije da se organizuju.

Komisija za gazdovanje je napravila plan i spisak po kojem će najveći broj naših lovaca svoje radne obaveze izvršavati kroz održavanje proseka u našim pozajmištima i remizama. Spisak lovaca će biti dostavljen svim lovcima, a biće objavljen i na lovačkom internet sajtu.

Do kraja maja ćemo sačiniti i plan održavanja bunara, a planiramo da ove godine dovedemo u funkciju bunar na T kanalu.

O prodaji novopazovačke remize nema novosti. Predlog je da početna cena koju smo prošle godine utvrdili na iznos od 400.000€ ostane do daljnjeg.

Aktuelizovana je prodaja benzinske pumpe na incijativu Zorić Petra. Imovinsko pravni odnosi u vezi sa tom parcelom su dosta složeni. Usvajanjem ovog programa daje se Upravnom odboru ovlašćenje da preduzima sve ptorebne radnje radi pomenute prodaje. Finalnu odluku o uslovima i načinu prodaje svakako donosi Skupština društva.

I ove godine ćemo proseke prskati totalnim herbicidom, s tim da sada imamo i direktno zaduženje svakog lovca za određenu remizu, koji će stanje svoje proseke pratiti i preduzimati potrebne mere i radnje, s tim da ta proseka mora biti u potpunoj funkciji pred početak lovne sezone.

Planirana je i ugovorena isporuka od oko 1100 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Nabavka je ugovorena sa Omorika doo Petrovaradin. Kompletna nabavka je isplaćena, te nam ostaju aktivnosti na obezbeđenju hrane.

Rezultati brojanja divljači nam ne daju za pravo da planiramo lov na zeca, no potrudićemo se da iznađemo način da organizujemo bar jedan izlazak na zeca i time održimo do sada novoustanovljenu tradiciju.

Broj članova našeg društva se održava na približno istom nivou već nekoliko godina, no ove godine imamo blago smanjenje broja članova, kako zbog jednog smrtnog slučaja, tako i zbog neplaćanja članarine. Imamo i nekoliko zahteva za mirovanje članstva (Barački, Majorski).

Na ovoj sednici je na dnevnom redu predlog novog Pravilnika o članstvu kojim je učinjen pokušaj da se reše određena pitanja koja su do sada bila nerešena. Tu se prevashodno misli na uslove za proglašenje za počasnog člana, o pravima naših lovaca koji više ne mogu da love, a žele da i dalje budu članovi našeg društva. Ovaj predlog je takođe objavljen na našem sajtu pa se mole lovci da ga pročitaju i eventualno svojim sugestijama doprinesu da isti bude što bolji i životnji.

Članarina jeste jedna od najvećih u okruženju, ali mora takva ostati i u narednom periodu, jer je to minimum koji nam trenutno omogućava ovakav način i kvalitet lova, ali i ostvarenje planiranih aktivnosti. Finansijski efekti smanjenja broja članova koji će plaćati članarinu u ovoj godini se neće osetiti.

Kako će aktuelna pandemija uticati na naše ideje, ostaje da se vidi, no svakako ćemo sve naše aktivnosti prilagođavati tim okolnostima.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih dvanaest godina pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podignemo na najviši mogući nivo.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

I na kraju, podsećamo da je iduća 2023. godina izborna godina, da najveći broj sadašnjih članova Upravnog odbora tu obavezu neće ponovo preuzeti na sebe, te se predlaže lovcima da blagovremeno počnu sa razmišljanjem o lovcima koji bi mogli odgovorno i kvalitetno da nastave da vode ovo društvo.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, april 2022. godine

Predsednik Dragan Đurić

Novi Pravilnik o članstvu

На основу члана 21. Статута Ловачког друштва Стара Пазова од 11.12.2010. године, Скупштина Ловачког друштва Стара Пазова, на седници одржаној 08. априла 2022. године, донела је

П Р А В И Л Н И К О ЧЛАНСТВУ

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником се уређују питања везана за чланство у Ловачком друштву Стара Пазова, а нарочито: врсте чланова, начин, услови и поступак пријема, права и обавезе чланова Ловачког друштва, као и питања у вези престанка чланства у Ловачком друштву.

Члан 2.

Чланство у Ловачком друштву се може стећи на начин и под условима утврђеним Законом, Статутом Ловачког друштва и овим Правилником, а заснива се на принципима добровољности и једнакости.

 1. ВРСТЕ ЧЛАНОВА

Члан 3.

Чланство Ловачког друштва чине физичка и правна лица која то својство могу имати у складу са Законом и овим Правилником.

Члан 4.

Чланство Ловачког друштва сачињавају:

 • ловачки подмладак,
 • чланови приправници,
 • редовни чланови,
 • почасни чланови,

Члан 5.

Члан Ловачког друштва може постати сваки држављанин Србије који је заинтересован за очување културног и историјског наслеђа у ловству, традиције друштвеног живота и организовања ловаца у Старој Пазови, настављање традиције постојања и рада ловачког друштва у Старој Пазови као и очување сећања на историју друштвеног живота и деловање ловаца из Старе Пазове, а под условима прописаним овим Правилником и другим прописима.

Члан Ловачког друштва мора бити између осталог заинтересован и за узгој, заштиту и лов дивљачи, као и заштиту животне средине, те да има изражену љубав према природи и дружењу.

Члан 6.

Статус члана ловачког подмлатка стиче малолетно лице до 14 година живота ако је изјаву о приступању да његов законски заступник, а после 14 година ако је на његово учлањење дао своју сагласност под условом да су изјаве дате у писаној форми са овереним потписом законског заступника.

Са статусом члана у ловачком подмлатку лице може бити до навршене 18. године живота.

Члан 7.

Статус члана приправника стиче се на основу писмено изражене жеље у форми молбе и позитивне одлуке Управног одбора ловачког друштва.

Приправнички стаж траје најмање годину дана.

Члан 8.

Права и дужности приправника и Ловачког друштва за време трајања приправничког стажа утврђени су општим актима Ловачког друштва, општим актима надлеженог министарства за област пољопривреде, шумарства и водопривреде, те општим актима Ловачког савеза Србије.

Члан 9.

Статус редовног члана Ловачког удружења стиче се након успешно завршеног приправничког стажа, положеног испита за руковање ловачким оружјем и положеног ловачког испита.

Редовним чланом може се постати и без полагања ловачког испита под условима утврђеним у Правилнику из члана 8. овог Правилника.

Члан 10.

Почасним чланом може бити проглашен члан Ловачког друштва који својим радом и залагањем покаже, осносно оствари посебан допринос у извршавању задатака и циљева Ловачког друштва у његовом раду и унапређењу.

Почасним чланом могу бити проглашени и чланови који су инвалиди, војни инвалиди и инвалиди рада.

Почасним чланом Ловачког друштва могу бити проглашени и чланови других ловачких друштва као и друга лица под условима из става 1. овог члана.

Члан 11.

Статус почасног члана стиче се проглашењем на седници Скупштине Ловачког друштва, на основу предлога и мишљења Управног одбора.

За почасног члана се може прогласити члан Ловачког удружења који испуњава услове ближе прописане овим Правилником, а на предлог надлежног органа Управног одбора.

Поред услова из претходног става за почасног члана се може прогласити члан који испуњава и услове да има најмање 30 година ловачког стажа и 65 година живота (кумулативни услови).

У ловачком друштву не може бити више од 10% почасног чланства.

За почасне чланове се проглашавају чланови који испуњавају све прописане услове, а по редоследу временског испуњења тих услова.

Члан 12.

Почасним чланом не може постати ловац који је дисциплински кажњаван или који је кривично кажњаван због кривичног дела из области ловства.

 1. ПОСТУПАК, НАЧИН И УСЛОВИ ПРИЈЕМА

Члан 13.

У чланство Ловачког друштво заинтересовано лице може бити примљено на основу писмене молбе.

Молба из претходног става садржи: име и презиме, датум и место рођења, ЈМБГ и пребивалиште подносиоца молбе. Поред тога, молба мора садржати изјаву да у случају пријема подносилац молбе прихвата све материјалне и друге обавезе према ловачком друштву. Такође у молби мора бити изјава којом подносилац молбе потврђује да испуњава услове из чл. 15. овог Правилника. На крају молба мора бити својеручно потписана и датирана.

Образац молбе за пријем у чланство Ловачког друштва прописује Управни одбор Ловачког друштва.

Члан 14.

Управни одбор ловачког друштва ће донети одлуку о пријему у Ловачко друштво подносиоца молбе под условом да подносилац молбе:

 • испуњава старосне услове прописане овим Правилником ,
 • прихвата материјалне и друге обавезе према Ловачком друштву и вишим савезима,
 • није претходно искључен из другог ловачког друштва,
 • није осуђиван, нити се води истражни поступак за кривична дела против живота и тела и из области ловства, (а све у складу са Кривичним закоником који се односи на презумпцију невиности и правне последице брисања осуде)
 • да је држављанин Републике Србије.

Члан 15.

Управни одбор у поступку разматрања поднете молбе свим расположивим средствима утврђује постојање или непостојање чињеница из претходног члана и на основу утврђеног чињеничног стања доноси одлуку.

Приликом доношења одлуке о пријему у чланство Ловачког друштва ловачког подмлатка и ловаца – приправника Управни одбор ловачког друштва истовремено одређује и инструктора – ловца сагласно одредбама Правилника из чл. 8. овог Правилника.

Члан 16.

Уколико Управни одбор ловачког друштва одлучи да не прими у чланство подносиоца молбе, он може изјавити жалбу Скупштини Ловачког друштва у року од 8 дана од дана пријема образложене одлуке Управног одбора ловачког друштва.

Одлука Скупштине Ловачког друштва је коначна.

Члан 17.

Чланови – приправници су дужни да у року који утврди Управни одбор Ловачког друштва уплате двостурки износ чланарине утврђене за ловну годину у којој је одлука о пријему донета. 1/2 износа се користи за редовне обавезе ловачког друштва утврђене финансијским планом, а 1/2 износа се наменски усмеравају за финансирање унапређења узгоја и заштите дивљачи.

Члан 18.

Ловачко друштво је дужно организовати семинаре и предавања за ловце – приправнике, којима је присуство истим ловачка обавеза. Ловачко друштво је дужно обезбедити средства за набавку потребне стручне литературе.

 1. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 19.

Права и дужности чланова – приправника, редовних, почасних и повлашћених чланова су:

 • да учествују у раду и одлучују на седницама Скупштине,
 • да бирају и буду бирани у органе ловачког друштва,
 • да буду информисани о раду органа ловачког друштва, а нарочито о финансијском пословању,
 • да активно учествују у извршавању свих задатака,
 • да се придржавају свих прописа и аката који уређују област ловства,
 • да доследно и без изузетака поштују ловну етику,
 • да благовремено испуњавају своје финансијске и радне обавезе,
 • да испуњавају друге обавезе и остварују друга права утврђена Законом и другим актима.
 1. МИРОВАЊЕ ЧЛАНСТВА

Члан 20.

Члан Ловачког удружења по основу обавеза према ловачком друштво може на основу одлуке Управног одбора Ловачког друштва остварити право на мировање чланства.

За време мировања чланства члан Ловачког друштва је ослобођен радних и финансијских обавеза.

Члан 21.

Период у којем је трајало мировање чланства не урачунава се члану Ловачког друштва у време потребно за остваривање права за проглашење за почасног члана.

Члан 22.

Одлука о мировању чланства се доноси на основу писменог захтева и одговарајућих доказа о испуњености услова из члана 23. овог Правилника.

Члан 23.

Одлука о мировању чланства се може донети у случају да члан Ловачког удружења:

 • болује дуже време од болести која га спречава да извршава своје обавезе према ловачком друштву,
 • одлази на добровољно одслужење војног рока,
 • одлази или се налази на привременом раду у иностранству,
 • има другу оправдану обавезу због које не може извршавати своје ловачке обавезе.

Мировање чланства се не може одобрити члану који није у могућности да измирује своје финасијске обавезе према ловачком друштву, изузев у случају предвиђеном у члану 38. овог Правилника.

 1. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 24.

Чланство у Ловачком удружењу престаје:

 • због смрти члана,
 • након изрицања дисциплинске мере трајног искључења из чланства.
 • неизвршавањем финансијских обавеза у роковима утврђеним одлукама органа ловачког друштва,
 • иступањем из чланства.

У случају из алинеје 3. претходног става не води се дисциплински поступак, већ Управни одбор Ловачког друштва констатује ту чињеницу и писмено обавештава члана да му је чланство престало због неизвршавања финансијских обавеза према ловачком друштву.

 1. ЛОВАЧКИ ПОДМЛАДАК

Члан 25.

Као посебну врсту чланства, Управни одбор Ловачког удружења формира Ловачки подмладак.

Формирање Ловачког подмлатка врши се посебно одлуком у складу са Статутом Ловачког друштва и овим Правилником.

Члан 26.

Управни одбор ловачког друштва врши пријем у Ловачки подмладак на основу писмене молбе.

Молбу из претходног става у име лица које жели постати члан Ловачког подмлатка подноси његов родитељ или старатељ.

Садржина молбе из става 2. овог члана мора бити индентична молби из члана 13. овог Правилника.

Члан 27.

У циљу спровођења васпитно – образовног програма ловачко друштво посебном одлуком одређују Комисију за ловачки подмладак, која има три члана.

Васпитно – образовни програм из претходног става доноси Управни одбор Ловачког друштва.

Члан 28.

Члан Ловачког подмлатка може постати лице које испуњава услове из члана 14. овог Правилника, с тим да мора имати најмање 12, а највише 17 година.

Члан 29.

Чланови Ловачког подмлатка не плаћају чланарину.

Чланови Ловачког подмлатка имају радну обавезу коју извршавају у обиму и на начин одређен васпитно – образовним програмом.

Члан 30.

Приликом пријема чланова Ловачког подмлатка за члана приправника, обавеза улагања за унапређење узгоја и заштите дивљачи умањује се сразмерно стажу у подмлатку и то тако што се за сваку годину стажа обавеза умањује за 20%.

Члан 31.

Чланови Ловачког подмлатка не могу учествовати у извршењу лова, изузев у случајевима и на начин одређен Васпитно – образовним програмом.

Члан 32.

Чланови Ловачког подмлатка могу присуствовати раду органа ловачког друштва, али без права учешћа у дискусији и без права одлучивања.

Чланови Ловачког подмлатка не могу бити бирани у органе ловачког друштва.

Присуство чланова Ловачког подмлатка седницама Скупштине ловачког друштва не урачунава се у кворум.

Члан 33.

О члановима Ловачког подмлатка се води посебна евиденција у ловачком друштву.

Члановима Ловачког подмлатка се издаје чланска карта, као и другим члановима Ловачког друштва.

Члан 34.

Лица која су примљена у ловачки подмладак пре ступања на снагу овог Правилника постају чланови Ловачког подмлатка Ловачког друштва без понављања поступка пријема, без обзира да ли испуњавају услове утврђене овим Правилником.

 1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

За извршење свих послова у вези остваривања права и дужности чланова који имају административно – технички и стручни карактер одговоран је Управни одбор ловачког друштава.

Члан 36.

Пријем молби за пријем у Ловачко друштво по правилу се врши се до 31. децембра, а Управни одбор о поднетим молбама решава до 31. јануара текуће године, односно у року од 30 дана од дана пријема молбе.

Молбе се предају секретару Управног одбора, који је уједно и известилац Управном одбору о поднетим молбама.

Члан 37.

Када се у чланство Ловачког друштва прима лице које је већ члан другог ловачког друштва, његова финансијска обавеза се састоји у плаћању чланарине, рачунајући и део намењеног за унапређење узгоја и заштите дивљачи (за уношење дивљачи).

Члан 38.

Стечена права чланова Ловачког друштва, која су остварили по основу општих аката који су били на снази пре доношења овог Правилника остају неизмењена (статус почасних чланова и сл.).

За све бивше чланове Ловачког удружења који су имали више од 80 година живота или испуњавају услове из члана 10. став 2. овог Правилника, а којима је након тога чланство престало због неплаћања чланарине, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника, ће се извршити реучлањење.

Након извршеног реучлањења сматраће се да прекида ловачког стажа није било.

Члан 39.

Почасни чланови и чланови из члана 38. став 2. овог Правилника су ослобођени и плаћања чланарине уколико нису у стању да учествују у извршењу лова.

Члан 40.

Ступањем на снагу овог Правилника, Правилник о чланству од 04. марта 2011. године, престаје да важи.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Ловачког Друштва.

ЛОВАЧКО ДРУШТВО СТАРА ПАЗОВА

СКУПШТИНА ЛОВАЧКОГ ДРУШТВА

Број: ______/2022

08.04.2022. године

П р е д с е д н и к

СТАРА ПАЗОВА _____________________

Aneks ugovora o zakupu

A N E K S

UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Zaključen 01.08.2018. godine u Staroj Pazovi, između:

 • LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA, iz Stare Pazove, ul. Karađorđeva 141, koje zastupa predsednik Dragan Đurić iz Stare Pazove, kao Zakupodavca, s jedne strane i

 • CRNOMARKOVIĆ ŽELJKA iz Stare Pazove, ul. Kapetana Spase Pavlovića broj 18, kao Zakupca, sa druge strane

Član 1.

Ugovorne strane su dana 10.05.2018. godine Zaključile Ugovor o zakupu poslovnog prostora i njime uredile međusobna prava i obaveze (u daljem tekstu: Osnovni ugovor).

Sada ovim Aneksom ugovorne strane menjaju pojedine odredbe napred opisanog ugovora obzirom da je prilikom vršenja renoviranja zakupljenog prostora usled objektivnih i istovremeno nepredvidivih okolnosti obim ulaganja Zakupca bilo znatno veći od planiranog i preliminarno dogovorenog.

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme od 15 godina i isti se može produžiti dogovorom ugovornih strana.

Zakupac zadržava pravo prečeg zakupa nakon isteka roka na koji je ovaj ugovor zaključen.“

Član 3.

U članu 5. stav 4. menja se i glasi:

„Zakupnina se može menjati u slučaju da dođe do promene visine troškova života na malo i pada ili povećanja kursa Evra za više od 5%.“

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Promena zakupnine u smislu prethodnog stava je moguća posle isteka 5. godine zakupa, s tim da će se pitanje promene zakupnine moći pod istim uslovima otvoriti i po isteku 10. godine trajanja ovog ugovora.“

Član 4.

U ostalom delu Osnovni ugovor ostaje neizmenjen.

Ovaj aneks ugovora je sačinjen u četiri istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

Za Zakupodavca                                                                                                                     Z a k u p a c

______________________                                                  m.p.                                            ______________________