B I L T E N br. 2/2019

Poštovani lovci Lovačkog društva Stara Pazova!

Ovaj bilten se izdaje povodom otvaranja jesenje lovne sezone za 2019. godinu, kao i zbog potrebe da se o svim pitanjima od značaja za rad i život lovaca u Staroj Pazovi pruži pravovremena i potpuna informacija, pa Upravni odbor tim povodom izdaje ovaj bilten kojim sve lovce Lovačkog društva Stara Pazova, obaveštava o sledećem:

 • jesenja lovna sezona se otvara 20. oktobra 2019. godine (nedelja) sa početkom u 8,00 časova. Skup lovaca je u lovačkom domu u Staroj Pazovi, počev od 07,00 časova. Kao i do sada, za sve ove godine, prilikom okupljanja lovcima će biti služeni besplatan čaj i kafa.
 • razlog za ovaj, relativno kasniji datum otvarnja je sadržan u činjenici da je ove godine sve u prirodi kasnilo za više od 10 dana, pa je i leženje fazana za toliko kasnilo. Njihova isporuka je bila tek sredinom avgusta umesto početkom avgusta i sve je to uslovilo da će fazani tek tada biti u pravoj formi i kondiciji, da bi zaista predstavljali lovne fazane.
 • planirano je da lov na fazana traje do 25. januara 2020. godine, no odluka o tome se u ovom momentu ne može doneti, jer ista zavisi od nastupanja raznih faktora, pa se predočava samo plan, a o samom završetku lova će lovci blagovremeno biti obavešteni;
 • termini lova na zeca su 17. i 24. novembar 2019. godine. U slučaju izmene ćemo blagovremeno obavesiti lovce;
 • dozvole za lov se vade u stručnoj službi udruženja svake srede i petka, kao i do sada;
 • zbog nastojanja da se domaćinski raspolaže sa fazanima, svi lovci imaju obavezu da se za lov prijave svojim stručnim pratiocima odn. grupovođama do petka uveče. Ovo je nephodno jer će se u lovište puštati samo onoliko fazana koliko se lovaca prijavi. U slučaju da se lovac prijavi i za njega pusti fazan, a neopravdano ne dođe u lov, imaće obavezu da naknadi vrednost tog puštenog fazana. Vrednost jednog fazana za lovce našeg lovačkog društva je utvrđena u visini od 1.000,00 dinara. Ova cena važi do 30.11.2019. godine, a nakon toga će se ponovo razmotriti njena visina. Uplate se mogu vršiti unapred i o tome evidenciju vodi blagajnik Golubović Voja;
 • istovremeno lovac koji se ne prijavi za lov, neće biti u mogućnosti da u nedelju izvršava lov, odn. to će moći samo ako njegova lovna grupa prihvati da i taj lovac ide u lov sa njima uz saznanje da je pušten jedan fazan manje;
 • evidenciju o prijavaljenim lovcima i broju fazana koji se puštaju vodiće sekretar društva;
 • eventulni gosti našeg lovaca takođe moraju biti prijavljeni do petka i za njih u svrhu donacije lovac domaćin uplaćuje 1.000,00 dinara po gostu. Taj iznos predstavlja praktično samo vrednost fazana koju bi gost trebao da ponese. Ne plaća se ulazak u lovište i sl. Gost se prijavljuje stručnom pratiocu i grupovođi, a oni to dalje prosleđuju sekretaru radi evidentiranja;
 • lov subotom uz naknadu vrednosti fazana će biti organizovan prema potrebama i prijavama lovaca. Naknada za jednog puštenog fazana je 1.000,00 dinara. Najmanja grupa za takvu vrstu lova je 3 lovca, a svaki lovac mora uplatiti najmanje 3 fazana po jednom lovu. Ovaj broj lovaca je uslovljen zakonom, a broj fazana po lovcu je uslovljen troškovima, angažovanju i aktivnostima koje su neophodne da bi se takav lov mogao organizovati. I kod ovakvog lova se mora voditi računa da lovna grupa mora imati stručnog pratioca;
 • lov subotom uz naknadu se može organizovati i ako u grupi ima lovaca koji nisu članovi lovačkog društva Stara Pazova, ali je naknada za njih 1.200,00 dinara za jednog fazana;
 • lov subotom će moći biti organizovan počev od 26.10.2019. godine, pa do kraja lovne sezone.
 • i ove godine će se organizovati novogodišnji lov i to 01.01.2020. godine (sreda) sa početkom u 10,00 časova. Samo za ovaj lov nisu dozvoljeni gosti;
 • lovci koji to žele i mogu imaju mogućnost da i za nedeljni lov otkupe veći broj fazana od broja fazana koje se puštaju po svakom učesniku u lovu. Cena jednog fazana u takvoj vrsti lova je takođe 1.000,00 dinara;
 • podsećaju se lovci na obavezu održavanja higijene u lovačkom domu i molbu da u dom ne ulaze u lovačkim čizmama;
 • Za vreme lova na fazane, na kanalima u našem lovištu je dozvoljen lov na patke, ali samo onoj grupi koja te nedelje lovi teren u kojem je kanal (pre svega Golubinački);
 • lov na patke na Dunavu je dozvoljen svakog dana uz obaveznu dozvolu za lov i obavezno javljanje lovočuvaru i predsednicima ili lovnicima podunavski lovačkih društava;
 • radovi na završetku kancelarijskog prostora u potkrovlju lovačkog doma su pri kraju, trenutno je u toku krečenje, a očekivanja su da će prostor biti useljen do kraja meseca oktobra ove godine;
 • lovci se takođe obaveštavaju da je baraka kod teniskog terena ozakonjena i više ne predstavlja bespravno izgrađen objekat;
 • u funkciju je pušten i solarni bunar na Barnakovoj remizi;
 • proseke su spremne za lov i na nivou su prošlogodišnjeg kvaliteta;
 • interesovanje za kupovinu novapazovačke remize nije očekujuće, no za to ćemo imati stprpljenja i čekati pravu ponudu i pravog kupca. O prodaji i uslovima prodaje (cena, način plaćanja i sl.) odlučuje isključivo Skupština lovačkog društava, a isto tako i o daljoj nameni dobijenih sredstava uz poštovanje Statuta društva.

Upravni odbor je ove godine uložio ozbiljne napore da i ova lovna sezona bude uspešna i da nam služi za ponos. Ovom prilikom se izražava zahvalnost Malečić Miroslavu i Ivanović Nemanji, na značajnoj donaciji koju su dali za izgradnju poslovnog prostora u potkrovlju Lovačkog doma. Izražava se zahvalnost članovima Upravnog odbora na doprinosu koji su dali u izvršavanju svih sprovedenih akcija, s tim da je neophodno posebno istaći Miloša i Mileta Stepanovića.

DOBAR POGLED!!!!!!

U Staroj Pazovi,
16.10.2019. godine

P r e d s e d n i k,
Dragan Đurić s.r.