Bilten 2/2020.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

UPRAVNI ODBOR

B I L T E N br. 2/2020

Poštovani lovci Lovačkog društva Stara Pazova!

Ovaj bileten se izdaje povodom otvaranja jesenje lovne sezone za 2020. godinu, kao i zbog potrebe da se o svim pitanjima od značaja za rad i život lovaca u Staroj Pazovi pruži pravovremena i potpuna informacija, pa Upravni odbor tim povodom izdaje ovaj bilten kojim sve lovce Lovačkog društva Stara Pazova, obaveštava o sledećem:

 • u četvrtak 15.10.2020. godine se organizuje lovačka večera u lovačkom domu, a kako je to dogovoreno prilikom održavanja skupštine. Podsećaju se lovci da zbog organizacije prostora u našem domu možemo organizovati takvu večeru i primeniti sve mere koje je Vlada Republike Srbije propisala. Nošenje maski je obavezno, s tim da za vreme večere iste nužno moraju biti odložene. Muzički program nije planiran, ali ni duže trajanje našeg druženja. Mole se lovci da uvaže objektivne razloge za to, ali i da prepoznaju napore Upravnog odbora da se omogući druženje na najbezbedniji način. Za ovu večeru lovci neće participirati svojim novcem.
 • jesenja lovna sezona se otvara 18. oktobra 2019. godine (nedelja) sa početkom u 8,00 časova. Skup lovaca je u lovačkom domu u Staroj Pazovi, počev od 07,00 časova. Kao i do sada, za sve ove godine, prilikom okupljanja lovcima će biti služeni besplatan čaj i kafa. Hvatanje fazana će uvek biti subotom u 8,00 časova, a puštanje u lovište istih će se vršiti u vreme kada to lovna grupa odluči (ili subota ili nedelja pre lova);
 • planirano je da lov na fazana traje do 31. januara 2021. godine, no odluka o tome se u ovom momentu ne može doneti kao definitivna, jer ista zavisi od nastupanja raznih faktora, pa se predočava samo plan, a o samom završetku lova će lovci blagovremeno biti obavešteni;
 • Na sednici Upravnog odbora održanoj 13.10.2020. godine izvučeni su tereni pa je tako 3. lovna grupa izvukla prvi teren (pozajmište prve grupe), a sledeće lovne grupe su u pravcu kretanja kazalje na satu poređane na naredne terene (4. lovna grupa – Vukasova remiza i pozajmište, 5. lovna grupa – staro prihvatilište i tako redom….);
 • termin lova na zeca je najverovatnije 15. novembar 2020. godine. Ovaj termini nije konačan i moguće je da će biti pomereno unapred, ali ćemo o tome blagovremeno obavesiti lovce;
 • dozvole za lov se vade u stručnoj službi udruženja svake srede i petka, kao i do sada;
 • kao i prošle godine zbog nastojanja da se domaćinski raspolaže sa fazanima, svi lovci imaju obavezu da se za lov prijave svojim stručnim pratiocima odn. grupovođama do petka uveče. Ovo je nephodno jer će se u lovište puštati samo onoliko fazana koliko se lovaca prijavi. Protekle sezone je bilo određenih odstupanja, no potrebno je da se svi zajedno ove sezone prema ovoj obavezi ponašamo odgovornije;
 • Skupština lovačkog društva je donela odluku da se mogu otkupljivati fazani u komercijalne svrhe s tim da cena jednog fazana do 01.11.2020. godine iznosi 1.000,00 dinara. Uplate se mogu vršiti unapred i o tome evidenciju vodi blagajnik Golubović Voja. Do momenta pisanja ovog biltena otkupljeno je preko 270 fazana i na raspolaganju je još 20-tak fazana (planirano je da se i ove godine 150 koka zameni za fazančiće);
 • evidenciju o prijavaljenim lovcima i broju fazana koji se puštaju vodiće sekretar društva i Otašević Milenko;
 • eventulni gosti našeg lovaca takođe moraju biti prijavljeni do petka i za njih u svrhu donacije lovac domaćin uplaćuje 1.000,00 dinara po gostu. Taj iznos predstavlja praktično samo vrednost fazana koju bi gost trebao da ponese. Ne plaća se ulazak u lovište i sl. Gost se prijavljuje stručnom pratiocu i grupovođi, a oni to dalje prosleđuju sekretaru radi evidentiranja. Planirano je da će za goste biti potrebno obezbediti oko 25 fazana;
 • lov subotom uz naknadu vrednosti fazana će biti organizovan prema potrebama i prijavama lovaca. Najmanja grupa za takvu vrstu lova je 3 lovca, a svaki lovac mora uplatiti najmanje 1 fazana po jednom lovu (odluka Skupštine). Ovaj broj lovaca je uslovljen zakonom. I kod ovakvog lova se mora voditi računa da lovna grupa mora imati stručnog pratioca;
 • lov subotom uz naknadu se može organizovati i ako u grupi ima lovaca koji nisu članovi lovačkog društva Stara Pazova, ali je naknada za njih 1.200,00 dinara za jednog fazana;
 • lov subotom će moći biti organizovan počev od 01.11.2020. godine, pa do kraja lovne sezone;
 • i ove godine će se organizovati novogodišnji lov i to 01.01.2020. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova. Samo za ovaj lov nisu dozvoljeni gosti;
 • lovci koji to žele i mogu imaju mogućnost da i za nedeljni lov puste veći broj fazana od broja fazana koje se puštaju po svakom učesniku u lovu, s tim što to mogu biti samo unapred kupljeni fazani pod već opisanim uslovima.
 • podsećaju se lovci na obavezu održavanja higijene u lovačkom domu i molbu da u dom ne ulaze u lovačkim čizmama;
 • nadalje se podsećaju lovci da u lov obavezno nose svu potrebnu dokumentaciju. Vakcinisanje lovačkih pasa se može obaviti u Veterinarskoj klinici „Veterinar tim“ doo (Štera) po ceni od 800,00 dinara za lovce. Čipovanje pasa je 1.000,00 dinara;
 • Za vreme lova na fazane, na kanalima u našem lovištu je dozvoljen lov na patke, ali samo onoj grupi koja te nedelje lovi teren u kojem je kanal (pre svega Golubinački);
 • lov na patke na Dunavu je dozvoljen svakog dana uz obaveznu dozvolu za lov i obavezno javljanje lovočuvaru i predsednicima ili lovnicima podunavski lovačkih društava;
 • radovi na završetku kancelarijskog prostora su okončani i taj prostor mogu koristiti svi lovci uz prethodnu najavu kod lovnika;
 • proseke su relativno završene i spremne za lov i na nivou su prošlogodišnjeg kvaliteta, no zbog vremenskih uslova je moguće da će mašinsko uređenje proseka biti vršeno i iduće nedelje (dakle posle 18.10.2020. godine). Posebno se ističe da je ova godina izuzetno pogodovala vegetaciji, tako da održavanje proseka u pozajmištu i remizama ima znatno veću težinu nego prtehodnih godina;
 • interesovanja za kupovinu novapazovačke remize trenutno nema, no za to ćemo imati stprpljenja i čekati pravu ponudu i pravog kupca. O prodaji i uslovima prodaje (cena, način plaćanja i sl.) odlučuje isključivo Skupština lovačkog društava, a isto tako i o daljoj nameni dobijenih sredstava uz poštovanje Statuta društva. Svakako je i pandemija virusa COVID 19 doprinela odsutvu interesovanja.

Upravni odbor je ove godine uložio ozbiljne napore da i ova lovna sezona bude uspešna. Ovom prilikom se izražava zahvalnost članovima Upravnog odbora na doprinosu koji su dali u izvršavanju svih sprovedenih akcija.

DOBAR POGLED!!!!!!

U Staroj Pazovi, 13.10.2020. godine

P r e d s e d n i k,

Dragan Đurić s.r.