IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD JUN 2021 – APRIL 2022. GODINE

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova

Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD JUN 2021 – APRIL 2022. GODINE

Izveštaj o radu za prethodni period jeste informacija o radu i aktivnostima organa Lovačkog društva za vreme od godinu dana, obzirom da smo prethodnu sednicu Skupštine održali 11.06.2021. godine. Ovaj Izveštaj se svakako naslanja na program rada koji smo na toj sedici usvojili, ali i na aktivnosti koje smo imali, a koje nisu bile predviđene Programom rada iz objetivnih okolnosti.

Ono što je opšta karakteristika rada našeg društva u proteklih godinu dana jeste okolnost da smo i ovaj period našeg lovačkog života proživeli pod pritiskom prisustva pandemije virusom COVID-19.

Napred izneta okolnost je praktično uslovljavala sve naše radnje, naša ponašanja, izvršenje lova i radove u lovištu.

Nakon održane prošlogodišnje skupštine, aktivnost je bila usmerena na pripremu uslova za prijem fazanskih pilića i pripremu lovnih terena za lovnu sezonu.

Fazanske piliće smo primili u agvustu mesecu na već isporbani način smo ih gajili i čuvali i to je dalo odlične rezultate kako u pogledu kvaliteta fazana, tako i pogledu uginuća, a na kraju je to sve uticalo i na kvalitet lovne sezone.

Lovna sezona na fazana je otvorena 17. oktobra 2021. godine. Imali smo zadovoljavajuću lovnu sezonu na ovu divljač. No, o detaljima vezanim za način izvršenja lova, rezultatima i drugim pitanjima govoriće naš lovnik.

Imali smo i jedan izlazak na zeca i to 28.11.2021. godine. Kao i napred detalje će izneti lovnik.

Letnja lovna sezona je bila relativno uspešna i o tome će vam takođe izveštaj podneti lovnik. Prepelica je sve manje, ali i lovaca koji takvu vrstu lova upražnjavaju.

O lovu na predatore će takođe lovnik dati mnogo više informacija.

Ono što je bitno u ovom izveštaju jeste da smo na fazana imali 16 izlazaka (uključujući i novogodišnji lov), a na zeca jedan izlazak. 17 redovnih lovnih dana u glavnoj jesenjoj lovnoj sezoni svakako jeste za ponos i to smo uspeli da ponovimo kao i lovne 2020. godine.. Osećaj ponosa mora nam doniti i činjenica da smo lov izvršavali bez prethodnog okupljanja u lovačkom domu i u okviru čega smo poštovali sve propisane mere, pa prema svim podacima koji su nam do ovog momenta poznati nismo imali situacije da je neko od lovaca bio zaražen u okviru bilo koje lovačke aktivnosti.

Upravni odbor je svoje redovne sastanke nije obustavljao, sastanci su bili ređe održavani, samo onda kada sje to bilo nužno, pa je u izveštajnom periodu održano 16 sastanaka.

Na sednicama koje su kao redovne održavane razmatrana su redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva postavljeni usvajanjem napred pomenutog Programa rada.

U izveštajnom periodu smo imali jedan smrtni slučaj. Preminuo je naš član Balaž Jaroslav.

Praksa koju smo ustanovili u poslednje dve godine se i u izveštajnom periodu pokazala kao ispravana, a kada se radi o izvršavanju radnih obaveza. Sve te aktivnosti su skoro u potpunosti prenete na grupe ili lovne podgrupe, a neretko i na pojedince.

U proteklom periodu je završen bivak u remizi prve grupe i sada tamo imamo jedan objekat trajnog karaktera u pravom smislu te reči. Miroslav Malečić i Nikola Đurić su svojom inicijativom, radom i donatorstvom pomogli da se taj bivak izgradi i kao takav da predstavlja primer kako to u budućnosti treba raditi.

Ni ove godine nismo mogli izvršiti zamenu fazanskih koka za fazanske piliće, što je unekoliko povećalo masu potrebnih sredstava za nabavku 1100 fazanskih pilića.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Dimitrijević i Dolinaj i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad. Rezultati ovakvog način uzgoja fazana govore prilog o punoj opravdanosti ovakvog načina rada. Broj uginuća se iz godine u godinu smanjuje. Savesno čuvanje i pravovremeno i kvalitetna veterinarska pažnja su dali svoj pravi rezultat. Ljubinko Šterić je i ove godine donirao medikamente i neophodne vitamine, proteine i šta sve ne da bi nam fazani bili zdravi, u punoj kondiciji i spremni za lov.

Nakon ugovoranja nabavke fazanskih pilića, prolećne aktivnosti našeg društva su uglavnom bile fokusirane na uređenje volijere za prijem fazanskih pilića (prevrtanje zemlje i defiznfekcija sa hemikalijama).

U protekloj godini radne akcije su realizovane po vrsti poslova i sa manjim brojem lovaca, ali smo u ponovo uspeli pokazati i dokazati da i uređenje volijere može biti izvršeno sa mnogo manjim brojem lovaca. Do nedavno je to bila najmasovnija radna akcija, sa relativno nedovoljno iskazanim efiektima obzirom na broj učesnika.

Ponovićemo zaključak iz prošlog izveštaja da se ubuduće masovna lovna akcija biti jedino izvršavanje obaveze brojanja divljači.

U protekloj godini smo imali obavezu da odradimo 5 radnih dana i sa tim brojem radnih dana bi smo svakako uspeli da odradimo sve potrebne poslove. No, i nadalje imamo problem sa činjenicom da lovci na radne akcije ne donose odgovarajuće alate i time produktivnost radne akcije smo svodili na apsurd.

Investiranje u nabavku trimera, priručnog alata i atomizera su dali svoje puno opravdanje, jer se sada na akciji mnogo više postigne, odn. uradi, te više nismo uslovljeni upotrebom ličnog alata i radila naših lovaca, koja nisu donošena u dovoljnom broju.

Protekla godine nismo uspeli da angažujemo Grgin Radeta radi održavanja proseka u remizama. Na svega nekoliko dana pred otvaranje jesenje lovne sezone nam je otkazao saradnju iz objektivnih razloga. Taj promlem smo rešili na taj način što smo ručno odradili najveći deo posla. Prolećno prskanje herbicidom po prosekama je dalo više nego dobre rezultate, pa ćemo tu praksu verovatno primeniti i ove godine.

Kao i svake godine uzećemo sebi za slobodu da posebno istaknemo lovce koji su dali značajan doprinos u razvoju našeg društva. Ovom prilikom ćemo posebno istaći članove Upravnog odbora koju su ličnim donacijama obezbedili kupovinu dva električna radijatora za zagrevanje lovačkih prostorija na spratu. Isto tako donacijama Upravnog odbora je kupljen i smart televizor. Donacijom je plaćeno kultiviranje prihvatilišta za fazane. Ovim donacijima se priduružio i Mamuzić Bogdan.

Sa svih akcija sa kojih smo dobijali slike, iste smo prosledili našem web administratoru radi stavljanja u fotogaleriju na našoj internet stranici.

Potrebno je istaći da smo se domaćinski ponašali, da smo zahvaljujući tome uspeli da prvi put posle deset godina imamo stabilnu finansijsku situaciju. Tome je doprinela ušteda zbog ne angažovanja Grgin Radeta na uređenju proseka, ali i početak plaćanja zakupa od strane Zorić Petra.

Zahvaljujući njegovim uplatama za polovinu 2021. godine i za celu 2022. godinu koju je uplatio unapred, stvorila se mogućnost da uđemo u do sada najveću investiciju u potpunu rekonstrukciju volijere za fazansku divljač. Kupljen je sav materijal (žica, stubovi, zatezači, armaturna žica i td.). Plan je da do kraja aprila meseca radovi budu u potpunosti gotovi, a procena je da će ta investicija koštati oko 800.000,00 dinara, koje smo u celosti obezbedili iz sopstvenih sredstava.

Do sednice skupštine je ugovorena i u celosti isplaćena komplentna nabavka fazanskih pilića u količini od 1100 komada. Ovaj broj fazana je kupljen prevashodno zbog okolnosti da je dobavljač ponudio istu cenu kao i prošle godine, bez obzira na sva dešavanja oko nas, poskupljenja svega i svačega.

Prošle godine smo imali zapažene finansijske rezultate u komercijalnom lovu fazana i na taj način obezbedili sredstva za čuvanje fazana, a jedan deo i za nabavku hrane za fazane..

I ove godine smo održali tradiocionalni deseti po redu novogodišnji lov 01.01.2022. godine u kojem je učešće uzelo oko 33 lovaca, što govori da je novogodišnji lov po izlaznosti lovaca postao kao i redovan izlazak.

Odnosi sa Lovačkim udruženjem su veoma dobri.

Ma koliko se trudili da izveštaji ovakve vrste budu sažeti, razumljivi i kratki, to jednostavno nije moguće, a i sa ovim obimom smo svakako propustili da pomenemo neke aktivnosti koje su to možda zaslužile. Nadamo se da će prisutni članovi Skupštine svojim diskusijama upotpuniti ono što smo možda propustili da istaknemo.

Meni lično i ovom Upravnom odboru je bilo zadovoljstvo da vas vodimo u protekloj godini. Iskreno smo se trudili da nešto uradimo, mislim da smo dosta toga uradili, a naravno da smo mogli više. Posebno se zahvaljujem svim članovima Upravnog odbora na aktivnosti i zavidnoj prisustnosti sednicama.

Hvala vam na pažnji i živeli.

Predsednik Lovačkog društva

U Staroj Pazovi april 2022. godine

Dragan Đurić