PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA za 2021. godinu

Program rada po pravilu godinama počinje na isti način ukazujući na osnove koje su usmerile naše dosadašnje aktivonosti ali koje usmeravaju i naše buduće radnje. Te osnov su postavljene na izbornoj sednici Skupštine društva 2019. godine, a u širem smislu jeste kontinuitet vizije našeg razvoja koja je postavljena još krajem 2009. godine. Još tada smo konstatovali da su uslovi izmenili, da se lovište promenilo, da se organizacija lova promenila, da se način izvršenja lova izmenio. Malo smo se i mi izmenili, postali smo stariji i tek po neki mlad čovek se učlani u naše društvo.

Suština naše, lovačke politike koju pokušavamo da sprovedemo poslednjih nekoliko godina ogleda se u naporima da se najveći deo energije, sredstava i vremena utroši na obezbeđenje što boljih uslova za što bolji i kvalitetniji lov. No, promena određenih okolnosti uslovljava da jedan deo energije moramo usmeriti i na neke druge stvari.

Tako prošle godine nismo uspeli da prodamo remizu pored puta za Novu Pazovu i to ćemo pokušati da učinimo ove godine, ali ne više po dosad postojećim uslovima, jer su cene nepokretnosti povećane, pa i cena od 15€m2 više nije adekvatna. Zacrtani ciljevi da sredstva koja planiramo da ostvarimo od tog posla usmerimo na kupovinu novog zemljišta, po mogućnosti sa ove strane auto puta, a naročito deo lovnog terena Lifam, Strelište, te na taj način pokušati koliko toliko izjednačiti bonitet lovnih terena, ostaju i nadalje prisutni. To je ozbiljan posao i zahteva vrlo ozbiljan pristup.

I ove godine moramo najverovatnije odustati od bušenja dva bunara u remizi Prve grupe i u Vukasovoj remizi, no ukoliko se situacija promeni (u finasijskom smislu) moguće je da ćemo to možda ipak uraditi pred početak jesenje sezone. Nadu za to nam daje činjenica da o 01.07.2021. godine Zorić Petru počinje da teče obaveza plaćanja zakukpnine.

Pored toga ćemo posebnu pažnju posvetiti uređivanju proseka na pozajmištima.

Ocena je d samo u priličnoj meri napravili dovoljno proseka, no bilo bi poželjno napraviti još po neku u delovima pozajmišta gde razdaljina između dve proseke dostiže i 50 metara.

Ove godine smo dobirm delom već izvršili prskanje totalom svih proseka, a u narednom periodu još ćemo tu aktivnost finiširati u delu gde traktor nije mogao da prođe. Ono što je dosad isprskano pokazalo je odlične rezultate.

Posebna tačka dnevnog reda jeste Program radova u lovištu i u okviru te tačke ćemo o svemu detaljnije govoriti. O radovima na prihvatilištu za fazane koji će i ove godine biti najzastupljeniji više će govoriti u svom izlaganju lovnik Stevan Vranić.

Planirana je ugovorena isporuka od oko 1100 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Nabavka je ugovorena sa Omorika doo Petrovaradin. Kompletna nabavka je isplaćena, te nam ostaju aktivnosti na obezbeđenju hrane.

Rezultati brojanja divljači nam daju za pravo da planiramo najmanje jedan izlazak u lov na zeca, što se iskreno nadamo postaje i tradicija u našem društvu, ali sa nadom da će ove godine odstrel biti bolji. No, još uvek je rano za bilo kakve procene. Stanje će nam svakao biti jasnije kada posle otvaranja jesenje love sezone više vremena budeom provodili u polju, kada usevi budu skinuti i kada sve bude mnogo preglednije.

Broj članova našeg društva se održava na približno istom nivou već nekoliko godina, no ove godine nemamo zahteva za mirovanje.

U narednom periodu se planiraju izmene Pravilnika o članstvu na nivou udrženja i tim izmenama ćemo pokušati da damo neke nove dimenzije i kvalitet u uređenju tih pitanja. Naime, postoji ideja da članovi lovci stariji od 80 godina ne plaćaju nikakve članarine, doprinose, lovnu kartu ili nabavljanje fazana. Po stupanju na snagu tog Pravilnika ćemo izvršiti reučlanjenje Poljovka Šima (te mu povezati lovački staž) i eventulano još nekog starijeg lovca kojima je članstvo prestalo zbog neplaćanja članarine, a ispunjava ove starosne uslove. Ta ideja ima svoje opravdanje da su dosadašenje odredbe o uslovima i načinu sticanja svojstva počasnog člana iz perioda u periodu prilagođavane aktuelenim nosiocima funkcija u udruženju, pa su onda uslovi za sticanje takvog svojstva dovedeni do prostog ispunjenja godina starosti i godina članstva. Apsurd je da je starosna granica za zaposlene radi odlaska u penziju 65 godina, a za počasnog člana lovačke organizacije 60 godina. No to je trenutna ideja, za koju se nadamo da će zaživeti u vrlo skorom vremenu.

Članarina je jeste jedna od najvećih u okruženju, ali mora takva ostati i u narednom periodu, jer je to minimum koji nam trenutno omogućava ovakav način i kvaltitet lova, ali i ostvarenje planiranih aktivnosti. Finansijski efekti smanjenja broja članova koji će plaćati članarinu u ovoj godini se neće osetiti.

Kako će aktuelna pandemija uticati na naše ideje, ostaje da se vidi, no svakako ćemo sve naše aktivnosti prilagođavati tim okolnostima.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih devet godina pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podignemo na najviši mogući nivo.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, jun 2021. godine

Predsednik Dragan Đurić